Wróć do przeglądu

Cudowne nakarmienie

Ewangelia Marka 6:41

A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 5, wersety od 32 do 44 32 Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. 33 Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich. 34 A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. 35 A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już późna; 36 Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. 37 A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść? 38 A On rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby. 39 I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. 40 Usiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu. 41 A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42 I jedli wszyscy, i nasycili się. 43 I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. 44 A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.

Wyjaśnienie tego obrazu

Cudowne nakarmienie jest wspomniane we wszystkich opisach Ewangelii. Pokazuje, że Bóg chce dostarczyć nam naszych tymczasowych potrzeb. Ewangelia Mateusza 6, werset 25. Ale jednocześnie odnosi się do Chleba Niebieskiego, który daje życie wieczne. Ewangelia Jana 6, werset 35. Znak ten ma miejsce w okolicach Betsaidy, na północ od Jeziora Galilejskiego, na wschód od Jordanu, w odległym miejscu. Jezus jest “wewnętrznie wzruszony” przez ludzi. Są jak owce bez pasterza. Jezus ich poucza. Gdy tłum jest wieczorem głodny, On w cudowny sposób dostarcza chleba i ryb. Mógłby stworzyć chleb “z niczego”, ale używa tego, co jest dostępne: pięć chlebów i dwie ryby. Gdy niewielka ilość jedzenia jest pomnożona pod Jego rękami, Jego uczniowie muszą ciężko pracować, aby rozdzielić jedzenie; Bóg używa ludzi do Swojej służby. Następnego dnia po tym cudownym nakarmieniu Jezus wyjaśnia jego znaczenie tłumowi w Kafarnaum. Można to przeczytać w Ewangelii Jana 6. Jezus mówi, że nie chodzi o przemijający, tymczasowy chleb, ale o trwałe pożywienie: “Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego,”. Ewangelia Jana 6, werset 27. Na pytanie: “Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże?” Jezus odpowiada: “To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.” Ewangelia Jana 6, werset 29. “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.” Ewangelia Jana 6, werset 47. Żydzi spodziewali się, że Mesjasz tak jak Mojżesz na pustyni da im chleb z nieba. Jezus wie, że wielu szuka Go po to, aby otrzymać przemijający chleb, ale mówi: “Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.” Ewangelia Jana 6, werset 51. “Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” Ewangelia Jana 6, werset 54. Jezus ma na myśli stałe duchowe odżywianie się tym, kim On jest; życie pełne wspólnoty. Dla wielu ta wypowiedź jest nie do strawienia: Wielu więc z Jego uczniów, którzy to usłyszeli, powiedziało: “Twarda to mowa, któż jej słuchać może?” Ewangelia Jana 6, werset 60. I werset 66 mówi: Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Księga Izajasza 55, wersety od 1 do 3: Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?

Powstanie obrazu